Qui som

La iniciativa

Aquest lloc web és una iniciativa de la família Oliveres Künzi.

Moderació de missatges

Clara Colàs Llobet, Victòria Oliveres Torrescassana, Bernat Oliveres Künzi

Revisió de textos

Mar Valldeoriola

Gràcies Mar per revisar la presentació i la nota d’agraïment

Gestió del lloc web

Bernat Oliveres Künzi (bok.cat)